Skip to Content

Har du riktig rente på ditt banklån?

Posted on

Hold et øye med markedsrenten og sammenlign fra tid til annen hva du betaler for ditt eget lån. Du tenker kanskje innimellom at du betaler for høy rente og at du betaler mer enn nødvendig for dine lån.

De fleste banker følger svingningene i rentemarkedet. Noen ganger er banken din først ute med å justere renten, andre ganger er den sist ute.

Du kan være nokså trygg på at alle storbankene over tid opprettholder rentebetingelser som er konkurransedyktige.

Konkurransen på lånemarkedet i dag er absolutt reell, så det vil være andre kriterier som er viktigere for deg når det gjelder valg av bank.

Så – slutt å bekymre deg :-)