Tidningen Nordisk Energi 6 nummer

Nordisk Energi vil hjelpe basisindustrien, dvs. jern og stål, plast og kjemi, gruver og skog, til å overleve gjennom bruk av billig, innenlandsk energi. Nordisk Energi er et nytt, friskt og uavhengig magasin som ikke er knyttet til noen interesseorganisasjon. Av den grunn kan magasinet fritt drive frem temaer som bl.a. pellets, vindkraft, vannkraft, fjernvarme, kjernekraft og andre energiområder.

[Bestill abonnement på Tidningen Nordisk Energi 6 nummer]

Tilbake til oversikt