Tidningen Psykologisk Tidsskrift NTNU 3 nummer

Interessert i å forstå menneskers atferd og tenkning? Psykologisk Tidsskrift er et produkt av artikler, kronikker og bokomtaler innen fagområdet psykologi. Tidsskriftet søker å publisere artikler med relevans for alle innen helse og sosialfaglig praksis, eller med interesse for psykologi og menneskets fungering.

[Bestill abonnement på Tidningen Psykologisk Tidsskrift NTNU 3 nummer]

Tilbake til oversikt