Tidningen fett 4 nummer

Fett er et feministisk tidsskrift som kommer ut med fire utgaver i året. Målet vårt er å skape et feministisk, offentlig rom for debatt, refleksjon, og informasjon. Fett er en aktør i den offentlige debatten og et tidsskrift med tyngde som stadig blir referert til. Vi har mange profilerte og meningssterke bidragsytere. Fett utgis av Kvinnefronten, med økonomisk støtte fra Fritt Ord og Norsk Kulturråd. Redaksjonen arbeider på uavhengig basis. Fett har et opplag på 3500 magasiner og har ca 5000 lesere. Bladet distribueres gjennom abonnement og løssalg og holder høy trykkmessig kvalitet.

[Bestill abonnement på Tidningen fett 4 nummer]

Tilbake til oversikt