Tidningen PackNews 6 nummer

PackNews erNorges enestespesialtidsskrift foremballeringsfaget.Magasinet dekkeralle tekniske ogøkonomiske fagområderinnensektoren.Nettavisen packnews.no holderdeg oppdatert meddaglige nyheter innenfor hele emballeringskjedenbåde lokalt og internasjonalt.PackNews tar for seg hele verdikjeden fraråvare og konvertering til produksjon,distribusjon, merking, sporbarhet, RFID,varehandel, innsamling og resirkulering.

[Bestill abonnement på Tidningen PackNews 6 nummer]

Tilbake til oversikt