Tidningen Forvaltning Drift og Vedlikehold 8 nummer

FDV - Forvaltning Drift og Vedlikeholder fagbladet for eiendomsforvaltere,driftspersonell og beslutningstagere idriftsorganisasjoner for bygg i Norge.Stoffområdet dekker bygg, anlegg,maskiner og utstyr. 80-90 prosent avbladets lesere har innflytelse på innkjøpog investeringer i bedriften.Tidsskriftet er driftsbransjens viktigsteverktøy for å holde seg informert omnyheter, trender, HMS-stoff,energiøkonomisering,facility management, inneklima,drift og vedlikeholds-tips, næringspolitikk,firmanyheter, produktnyheter ogfaglige nyvinninger for bransjen.

[Bestill abonnement på Tidningen Forvaltning Drift og Vedlikehold 8 nummer]

Tilbake til oversikt