Tidningen Kystmagasinet 9 nummer

Kystmagasinet er et velkjent navn i fiskerinæringen. Kystmagasinet har helt siden starten utmerket oss med høy kvalitet på utseende og innhold. I kombinasjon med et variert og folkelig innhold, har dette gjort at vi har funnet vår nisje i markedet, som et informasjonsbindeledd mellom fiskerinæringen og leverandørindustrien. Kystmagasinet har fokus på fiskeflåten og nyheter på teknologi og utstyr til fartøyene, samt annet relevant stoff om fiskerinæringen. Forskning, foredling, eksport og marked er viktige områder. Alt dette har gjort Kystmagasinet til det ledende magasinet for fiskeflåten.

[Bestill abonnement på Tidningen Kystmagasinet 9 nummer]

Tilbake til oversikt