Tidningen Utemiljø 6 nummer

Bladet skal fremme grønne og frodige utemiljøer som en viktig del av vår felles kulturarv med avgjørende betydning for befolkningens verdioppfatninger, natur- og miljøforståelse. Norsk Utemiljø skal være et informasjonsmedium hvor aktørene kan søke praktisk informasjon og veiledning på de aktuelle fagfeltene som bidrar til bedre utemiljø, med vekt på landskapsarkitektur, park og anlegg (med kirkegårder), idretts- og rekreasjonsanlegg (fra fotballbaner via golfanlegg til naturstier). Vi skal være et forum for informasjons- og kunnskapsutveksling, og for faglig debatt. Bladet styres fullt ut etter redaktørplakaten og journalistiske prinsipper.

[Bestill abonnement på Tidningen Utemiljø 6 nummer]

Tilbake til oversikt