Tidningen Rus & Samfunn 6 nummer

Rus & Samfunn er det eneste fag- og debattbladet som viser helheten i arbeidet med rusproblematikken i Norge og internasjonalt, både når det gjelder behandling, forebygging, kontrollarbeid og forskning. Tidsskriftet skal utfordre til debatt og gi plass til hele bredden av meninger - i en tidvis svært opphetet rusmiddeldebatt.NB! Prisene gjelder kun for privatabonnement

[Bestill abonnement på Tidningen Rus & Samfunn 6 nummer]

Tilbake til oversikt